Valde

 

2015. gada 27. novembrī vienbalsīgi uz 3 gadiem ievēlēta šī brīža valde.

Dace Melka, valdes priekšsēdētāja
Juris Vītols, valdes loceklis
Nellija Lietuviete, valdes locekle
Rita Zarembina, valdes locekle
Antons Babuškins, valdes loceklis