Jaunās valdes vēlēšanas.

Jaunās valdes vēlēšanas.

15. decembrī atkārtotajā biedru sapulcē tika ievēlēta jaunā valde un revīzijas komisija. Paldies tiem, kas ieradās gan pirmajā, gan otrajā satikšanās reizē. Zemāk ir jaunais valdes un revīzijas komisijas sastāvs: Valde: 1. Dace Melka – valdes priekšsēdētāja 2. Juris Vītols 3….