Jaunās valdes vēlēšanas.

15. decembrī atkārtotajā biedru sapulcē tika ievēlēta jaunā valde un revīzijas komisija. Paldies tiem, kas ieradās gan pirmajā, gan otrajā satikšanās reizē. Zemāk ir jaunais valdes un revīzijas komisijas sastāvs:

Valde:

1. Dace Melka – valdes priekšsēdētāja

2. Juris Vītols

3. Sanda Reinika

4. Rita Zarembina

5. Antons Babuškins

Revīzijas komisija:

1. Evelīna Gecēviča – revīzijas komisijas priekšsēdētāja

2. Iveta Gražule

3. Ieva Daize

Savus priekšlikumus valdes darbībai lūdzu sūtīt pa e-pastu.

Tuvākais plānotais pasākums ir Latvijas Ginekologu asociācijas rīkotais kongress, kura ietvaros paredzēts Latvijas Ginekoloģiskās endoskopijas asociācijas rīkotais pirmskongresa seminārs. Tajā paredzētas operāciju tiešās translācijas un praktiskās apmācības. Plašāka informācija būs pieejama tuvākajā laikā.

Biedru naudas maksājums. Visi biedri aicināti samaksāt kārtējo biedra naudas maksājumu 20 eur apmērā organizācijas kontā. Rekvizītus meklēt šeit.

Ar cieņu,

Antons Babuškins